Nauka gry na instrumentach dętych

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. „Zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodziezy z obszaru LGD „Korona Sądecka” w postaci nauki gry na instrumentach dętych zakończone spotkaniem integrującym mieszkańców” objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn.  „Poszerzenie oferty rekreacyjnej na terenie LGD „KORONA SĄDECKA – rozwój infrastruktury wraz z organizacją zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców obszaru LGD” objętego umową nr 01363-6935-UM0620117/19 zawartą w dniu 02.12.2019r. pomiędzy ZW, a LGD, mająca na celu stworzenie ofety rekreacji kulturalno-rozrywkowej wzmacniającej rozwój lokalnej spoeczności poprzez organizację nauki gry na instrumentach dętch zakonczone spotkaniem integrującym mieszkańców, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: przeprowadzenie warsztatów muzycznych dla 27 dzieci i młodzieży oraz spotkanie integracyjne dla 500 osób.

 

Karta zgłoszenia

 

Zgłoszenia oraz informacje pod nr telefonów: 604 721 476 lub 506 688 053
 
 
"Zapraszamy chętnych do nauki na: werblu, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, sakshornie, puzonie i tubie. Zgłoszenia prosimy składać  w siedzibie Stowarzyszenia (Mystkow 1, 33-334 Kamionka Wielka) o przyjęciu na warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń.

Ewentualne pytania proszę kierować: Mateusz Glowczyk tel 506-688-053, e-mail  mglowczyk@o2.pl.