Doposażenie orkiestry dętej

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
 
Operacja pn. Doposażenie orkiestry dętej w stroje zakończone prezentacją ubioru podczas biesiady przy ognisku mieszkańców obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”
objęta umową o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego pn. 
Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie LGD „KORONA SĄDECKA” objętego umową nr 01595-6935-UM0620135/20 zawartą w dniu 14.07.2020r. pomiędzy ZW, a LGD, mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez doposażenie orkiestry dętej w stroje oraz promowanie obszaru LGD „KORONA SĄDECKA” poprzez  organizację biesiady przy ognisku współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Przewidywane wyniki operacji:
  • zakup 60 sztuk płaszczy dla muzyków,
  • 60 sztuk krawatów,
  • 60 sztuk koszul dla członków orkiestry dętej,
  • organizacja biesiady przy ognisku i wspólnego muzykowania dla 200 osób, mieszkańców z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA”.

 Zgłoszenia oraz informacje pod nr telefonów: 604 721 476 lub 506 688 053