Założenie Zespołu Muzycznego "Orkiestra" w Mystkowie

Opowiadanie o tej uroczystości Grunwaldskiej, jest tu dlatego opisana, ponieważ obecny na tej uroczystości w Krakowie Jan Gieniec z Mystkowa, tak się przejął i zachwycił usłyszaną muzyką orkiestr i kapeli ludowych, grających na tej uroczystości, że po powrocie do domu, postanowiła założyć w Mystkowie orkiestrę, grającą na dętych instrumentach. A ponieważ sam był już dawniej muzykiem klarnecistą - gromadził koło siebie zespół miejscowych muzyków zachęcając ich do założenia orkiestry. Taki był początek i podłoże powstania w Mystkowie Zespołu Muzycznego "Orkiestra", grającego na dętych instrumentach. Zespoł Muzyczny "Orkiestra" brał udział w uroczystościach religijnych w kościele, a także w pielgrzymkach (pieszo) do Tuchowa, Starego Sącza. Dwa razy po I wojnie światowej, dwa razy, a po II wojnie w 1946 z pielgrzymką w Kalwarii Zebrzydowskiej, grając pieśni na Dróżkach. Występowali w uroczystościach narodowych, państwowych, świętach i pochodach ludowych, imprezach społecznych i festynach czy dożynkach, wreszcie na ślubach, czy pogrzebach swych członków i na zaproszenie innych obywateli. Zespół był jedyną organizacją kulturową na terenie trzech wiosek (Mystkowa, Mszalnicy, Cieniawy), z których rekrutowali się członkowie Zespołu. Wielką pomoc w założeniu i organizowaniu Zespołu okazał proboszcz parafii, ks. kanonik Jan Jarzębiński. On to zachęcił z ambony młodzież, do wstępowania w szeregi Zespołu. Potem zajął się sprowadzeniem instrumentów muzycznych z fabryki instrumentów w Czechach, wreszcie sprowadził do parafii organistę - kapelmistrza, który uczył członków Zespołu gry na poszczególnych instrumentach. Lekcje gry odbywały się w domu organisty na organistówce.Zespół uchwalił statut i wybrał zarząd z prezesem na czele.

Członkowie Założyciele Zespołu Muzycznego:

Mystków: ks. kanonik Jarzębiński Jan, Gieniec Jan, Poręba Andrzej, Poręba Stanisław, Laskosz Józef, Nowak Jan, Gieniec Józef, Michalik Marcin, Ogorzałek Piotr, Laskosz Władysław, Michalik Józef, Poręba Franciszek, Bomba Andrzej, Marszałek Jan, Poręba Jan, Ogorzałek Józef, Gieniec Franciszek

Mszalnica: Ogorzałek Józef, Kachniarz Karol, Górka Kazimierz, Kiełbasa Jan, Kiełbasa Antoni, Kruczek Wojciech, Wójcik Jan, Kachniarz Kazimierz, Kiełbasa Wojciech, Ogorzałek Kazimierz

Królowa Polska: Michalik Jan

Cieniawa: Kruczek Wojciech

Paszyn: Bochenek Wojciech