Free Joomla Template by Discount Justhost

 Historia Zespołu Muzycznego "Orkiestra" w Mystkowie:


Rok 1910 - Polska znajdowała się pod zaborami. Państwa zaborcze Austria, Niemcy i Rosja starały się o wynarodowienie Polaków, a gdy się im to nie udawało próbowali zdeprawować naród polski. W szkołach uczono po niemiecku i po rosyjsku a na kolejach, w wojsku, i urzędach panował język państwa zaborczego. W państwie niemieckim nawet pacierza nie wolno było po polsku odmawiać. W narodzie polskim panowało przygnębienie.
Zbliżała się 500 - letnia rocznica (15 lipiec 1410) bitwy pod Grunwaldem, w której to bitwie, rycerstwo polskie, pod dowództwem króla polskiego Władysława Jagiełły pobito na głowę niemiecki Zakon Krzyżaków i pomagające Krzyżakom rycerstwo niemieckie. Rocznicę tą, postanowiono obchodzić bardzo uroczyście, ażeby podnieś i ożywić ducha polskości w narodzie.
W zaborze austriackim Polacy mieli dużo swobody, mieli swój Sejm Krajowy i samorząd - wolno im było mieć różne organizacje narodowe, śpiewać polskie patriotyczne pieśni itp. Dlatego też tu w Krakowie, pod zaborem austriackim, postanowiono urządzić wielką narodową manifestację, w rocznice bitwy pod Grunwaldem.
Ignacy Paderewski, artysta - muzyk, o światowej sławie, ufundował na pamiątkę tej rocznicy pomnik narodowy, który stanął w Krakowie na placu Matejki. Odsłonięcie tego pomnika miało nastąpić 15 lipca 1910 roku w 500 - letnią rocznicę sławnego Zwycięstwa pod Grunwaldem.
Na tę wielka uroczystość, zjechali się do Krakowa Polacy (tj. delegacje z wieńcami) ze wszystkich zaborów, a nad to Polacy mieszkający stale za granicą: z Wiednia, Budapesztu, Włoch, Francji, Belgii, Ameryki Południowej, Kanady, Australii, a nawet kolonia polska z Turcji oraz innych krajów. Przybyli do Krakowa na tę uroczystość przedstawiciele Narodu Polskiego ze wszystkich stanów i zawodów.
I z naszych wiosek należących do parafii, pojechali na uroczystość Grunwaldzką do Krakowa; z Cieniawy Jan Ogorzałek, z Mszalnicy Wojciech Kiełbasa, a z Mystkowa Jan Gieniec, syn Franciszka.
Wielka poetka, Maria Konopnicka, napisała na tę uroczystość wiersz "Rotę" zaczynającą sie od słów "Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród", a Feliks Nowowiejszki, muzyk, kompozytor, ułożył i napisał do tego wiersza melodię. Kiedy na uroczystości Grunwaldskiej w Krakowie nastąpiło odsłonięcie pomnika, zebrani tam przedstawiciele Narodu Polskiego, ujrzeli wspaniały pomnik: Na wysokim, marmurowym cokole, na wspaniałym koniu siedział król Polski Władysław Jagiełło, w koronie na głowie, w lewej ręce miał berło królewskie, a w prawej wysoko wzniesiony miecz - oznakę zwycięstwa. U podnóża pomnika leżał powalony na obie łopatki, śmiertelnie poraniony, Wielki Mistrz Zakonu Krzyżackiego - obok niego leżał wypadły z martwej ręki miecz krzyżacki. W środku pomnika na cokole widniał napis: "Praojcom na chwałę - braciom na otuchę". Wtedy wszyscy zgromadzeni na tej uroczystości zaczęli wielkim głosem śpiewać pieśń z pod Grunwaldu "Bogurodzica". Zawtórowały im liczne orkiestry i kapele ludowe przybyłe ze wszystkich stron kraju na tę uroczystość.
  Opowiadanie o tej uroczystości Grunwaldskiej, jest tu dlatego opisana, ponieważ obecny na tej uroczystości w Krakowie Jan Gieniec z Mystkowa, tak się przejął i zachwycił usłyszaną muzyką orkiestr i kapeli ludowych, grających na tej uroczystości, że po powrocie do domu, postanowiła założyć w Mystkowie orkiestrę, grającą na dętych instrumentach. A ponieważ sam był już dawniej muzykiem klarnecistą - gromadził koło siebie zespół miejscowych muzyków zachęcając ich do założenia orkiestry. Taki był początek i podłoże powstania w Mystkowie Zespołu Muzycznego "Orkiestra", grającego na dętych instrumentach.
Zespołu Muzyczny "Orkiestra" brał udział w uroczystościach religijnych w kościele, a także w pielgrzymkach (pieszo) do Tuchowa, Starego Sącza. Dwa razy po I wojnie światowej, dwa razy, a po II wojnie w 1946 z pielgrzymką w Kalwarii Zebrzydowskiej, grając pieśni na Dróżkach. Występowali w uroczystościach narodowych, państwowych, świętach i pochodach ludowych, imprezach społecznych i festynach czy dożynkach, wreszcie na ślubach, czy pogrzebach swych członków i na zaproszenie innych obywateli.
Zespół był jedyną organizacją kulturową na terenie trzech wiosek (Mystkowa, Mszalnicy, Cieniawy), z których rekrutowali się członkowie Zespołu. Wielką pomoc w założeniu i organizowaniu Zespołu okazał proboszcz parafii, ks. kanonik Jan Jarzębiński. On to zachęcił z ambony młodzież, do wstępowania w szeregi Zespołu. Potem zajął się sprowadzeniem instrumentów muzycznych z fabryki instrumentów w Czechach, wreszcie sprowadził do parafii organistę - kapelmistrza, który uczył członków Zespołu gry na poszczególnych instrumentach. Lekcje gry odbywały się w domu organisty na organistówce.Zespół uchwalił statut i wybrał zarząd z prezesem na czele.

Członkowie Założyciele Zespołu Muzycznego:

Lp.

Nazwisko Imię

Miejsce zamieszkania

1

ks. kanonik Jarzębiński Jan

Mystków

2

Gieniec Jan

Mystków

3

Poręba Andrzej

Mystków

4

Poręba Stanisław

Mystków

5

Laskosz Józef

Mystków

6

Nowak Jan

Mystków

7

Gieniec Józef

Mystków

8

Michalik Marcin

Mystków

9

Ogorzałek Piotr

Mystków

10

Laskosz Władysław

Mystków

11

Michalik Józef

Mystków

12

Poręba Franciszek

Mystków

13

Bomba Andrzej

Mystków

14

Marszałek Jan

Mystków

15

Bochenek Wojciech

Paszyn

16

Poręba Jan

Mystków

17

Ogorzałek Józef

Mystków

18

Gieniec Franciszek

Mystków

19

Michalik Jan

Królowa Polska

20

Ogorzałek Józef

Mszalnica

21

Kachniarz Karol

Mszalnica

22

Górka Kazimierz

Mszalnica

23

Kiełbasa Jan

Mszalnica

24

Kiełbasa Antoni

Mszalnica

25

Kruczek Wojciech

Mszalnica

26

Wójcik Jan

Mszalnica

27

Kachniarz Kazimierz

Mszalnica

28

Kiełbasa Wojciech

Mszalnica

29

Kruczek Wojciech

Cieniawa

30

Ogorzałek Kazimierz

Mszalnica